• 2
 • 3
 • 1(1)
 • హార్టికల్చర్ లైటింగ్ మిక్స్ కలర్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్

  హార్టికల్చర్ లైటింగ్ మిక్స్ కలర్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్

  ఉత్పత్తి వివరణ “ఈ 3030 LED లైట్ సోర్స్ అధిక థర్మల్ మరియు అధిక డ్రైవింగ్ కరెంట్‌ను నిర్వహించగల అధిక పనితీరు గల శక్తి సామర్థ్య పరికరం.చిన్న ప్యాకేజీ రూపురేఖలు మరియు అధిక తీవ్రత LED ప్యానెల్ లైట్, LED బల్బ్ లైట్, LED ట్యూబ్ లైట్ మరియు మొదలైన వాటికి ఇది ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా చేస్తుంది. ఈ భాగంలో ఈ రోజు మార్కెట్లో ఉన్న అదే సైజు LEDకి అనుకూలంగా ఉండే ఫుట్ ప్రింట్ ఉంది.ముఖ్య లక్షణాలు ●అధిక PPF&PPF/W వైట్ లైట్ ●అధిక సామర్థ్యం గల హార్టికల్చర్ లైటింగ్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది ●అధిక L...
 • హార్టికల్చర్ లైటింగ్ మిక్స్ కలర్ సాధారణ రకం

  హార్టికల్చర్ లైటింగ్ మిక్స్ కలర్ సాధారణ రకం

  ఉత్పత్తి వివరణ ఈ 3030 LED లైట్ సోర్స్ అధిక థర్మల్ మరియు అధిక డ్రైవింగ్ కరెంట్‌ను నిర్వహించగల అధిక పనితీరు గల శక్తి సామర్థ్య పరికరం.చిన్న ప్యాకేజీ రూపురేఖలు మరియు అధిక తీవ్రత LED ప్యానెల్ లైట్, LED బల్బ్ లైట్, LED ట్యూబ్ లైట్ మరియు మొదలైన వాటికి ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా చేస్తుంది. ఈ భాగంలో ఈ రోజు మార్కెట్‌లో ఉన్న అదే సైజు LEDకి అనుకూలంగా ఉండే ఫుట్ ప్రింట్ ఉంది.ముఖ్య లక్షణాలు ●అధిక PPF&PPF/W వైట్ లైట్ ●అధిక సామర్థ్యం గల హార్టికల్చర్ లైటింగ్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది ●అధిక కాంతివంతమైన ఎఫికా...
 • హార్టికల్చర్ లైటింగ్ ఫ్రక్టస్ మిక్స్ కలర్

  హార్టికల్చర్ లైటింగ్ ఫ్రక్టస్ మిక్స్ కలర్

  ఉత్పత్తి వివరణ ఈ 3030 LED లైట్ సోర్స్ అధిక థర్మల్ మరియు అధిక డ్రైవింగ్ కరెంట్‌ను నిర్వహించగల అధిక పనితీరు గల శక్తి సామర్థ్య పరికరం.చిన్న ప్యాకేజీ రూపురేఖలు మరియు అధిక తీవ్రత LED ప్యానెల్ లైట్, LED బల్బ్ లైట్, LED ట్యూబ్ లైట్ మరియు మొదలైన వాటికి ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా చేస్తుంది. ఈ భాగంలో ఈ రోజు మార్కెట్‌లో ఉన్న అదే సైజు LEDకి అనుకూలంగా ఉండే ఫుట్ ప్రింట్ ఉంది.ముఖ్య లక్షణాలు ●అధిక PPF&PPF/W వైట్ లైట్ ●అధిక సామర్థ్యం గల హార్టికల్చర్ లైటింగ్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది ●అధిక కాంతివంతమైన ఎఫికా...
 • హార్టికల్చర్ లైటింగ్ గ్రో సీడింగ్స్ మిక్స్ కలర్

  హార్టికల్చర్ లైటింగ్ గ్రో సీడింగ్స్ మిక్స్ కలర్

  ఉత్పత్తి వివరణ ఈ 3030 LED లైట్ సోర్స్ అధిక థర్మల్ మరియు అధిక డ్రైవింగ్ కరెంట్‌ను నిర్వహించగల అధిక పనితీరు గల శక్తి సామర్థ్య పరికరం.చిన్న ప్యాకేజీ రూపురేఖలు మరియు అధిక తీవ్రత LED ప్యానెల్ లైట్, LED బల్బ్ లైట్, LED ట్యూబ్ లైట్ మరియు మొదలైన వాటికి ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా చేస్తుంది. ఈ భాగంలో ఈ రోజు మార్కెట్‌లో ఉన్న అదే సైజు LEDకి అనుకూలంగా ఉండే ఫుట్ ప్రింట్ ఉంది.ముఖ్య లక్షణాలు ●అధిక PPF&PPF/W వైట్ లైట్ ●అధిక సామర్థ్యం గల హార్టికల్చర్ లైటింగ్ కోసం ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది ●అధిక ప్రకాశించే ...